پښتو او پښتون

پښتو پالو، پښتو ستايو، پښتو به وايو دا مو ننګ دا مو ايمان دی بس همدا زمونږه شان دی

Archive for جنوري, 2012

ډاکټر اسرار

Posted by Hamid Gul Sherzai on جنوري 12, 2012

مينه سر کې څه اسانه غوندې ښکاري

رسول يې سر ته ګرانه غوندې ښکاري

نه هغه راځي نه زه ورځم تپوس له

دا کيسه راته څه ورانه غوندې ښکاري

ډاکټر اسرار

Posted in شعرونه | Leave a Comment »

ښاغلی شیرزاد صاحب

Posted by Hamid Gul Sherzai on جنوري 3, 2012

زما خو کله کله شـــــــک شي په ځــــــــــــان
چې یم پـــــــه ســــــــمه که ناســــــمه روان

هر وخت جومات ته ځم لمونځونه کــــــــــــــوم
هــــــــم خو ټول فــــــرض او سنـــــــتونه کوم
وخـــــــت د جـــــــهاد کې جهـــــــــادونه کوم
بیا هــــــــــم بدبخته یمه ځان ته حیــــــــــران

زما خو کله کله شـــــــک شي په ځـــــــــــان
چــې زه پـــــــه ســــــــمه که ناســــمه روان

وطـــــــــــن می ټول په جوماتــــــــونو ډک دی
په مــــــــــدرسو او زيارتــــــــــــــــونو ډک دی
په مـــــــلايانو مــــــجاهــــــــــــــدینو ډک دی
نو کــــــــــوم اسلام راوړي زما طالــــــــب جان

زما خو کله کله شـــــــک شي په ځـــــــــــان
چــې زه پـــــــه ســــــــمه که ناســــمه روان

ښوونځئ کــــــــتاب موږ په بمــــــــــــــونو ولو
خپل مـــــــاشومان په تیزابونـــــــــــــــــــو ولو
لاری او پـــــــلونه په راکــــــــــــــــــــــټونو ولو
ځانمرګی بریــــــــد کړو د جنت په ارمـــــــــان

زما خو کله کله شـــــــک شي په ځـــــــــــان
چـې زه پـــــــه ســــــــمه که ناســـــمه روان

واکداران اوس هم په قصرو کې اوســــــــــــي
د شیشو لــــــوړو محلو کــــــــــــې اوســــي
د نـــــــړئ لویو لویو ښــــــارو کې اوســـــــي
ولی مـــــــو دی دومره بی غـــــوره مشــــران

زما خو کله کله شـــــــک شي په ځـــــــــــان
چـې زه پـــــــه ســــــــمه که ناســــمه روان

حــــــــــیران په دی یم چې د چـــــــا ومنـــم
اوس د طالـــــــــب که د مـــــــــــــلا ومنـــم
د خـــــــپل زړګې کـــــــــــــــه د دنیا ومنـــم
لار رانــــــــه ورکه زه هلمند سرګـــــــــــردان

زما خو کله کله شـــــــک شي په ځــــــــــان
چې زه پـــــــه ســــــــمه که ناســــمه روان

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

د حمزه بابا غزل

Posted by Hamid Gul Sherzai on جنوري 1, 2012

خوبه جذبه د مینوشي داحترام پاتې وه

چې پېرزوینه دساقي په خاص وعام پاتې وه

دا داشنا سره مې برخه دانعام پاتې وه

ورڅخه نن یوه تحفه دتش سلام پاتې وه

شوم چې جدا له زمانې نه تارپه تاریې کړمه

دوخت په زړه کې څه جذبه دانتقام پاتې وه

راغله سلګۍ خوپه مرۍ کې مې بوګن ونیوه

یوه تسپه په زنکدن کې ستا دنام پاتې وه

راته شویاد چې حوصله مې ددیدن نشته

دښکلي یارکوڅه کې ما وته یوګام پاتې وه

زما په یادو کې نورهیڅ په مدهوشي کې نه وو

یوه صدا دشکسته پرېوتي جام پاتې وه

شول دزاهد کسي روښان دمیخانې په څراغ

ګویا خامي په وظېفه کې دماښام پاتې وه

ساقي بې کیفه ستا شراب مې ترسبا ګڼلي

چې اندېښنه زما په زړه کې دانجام پاتې وه

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

غزل : ښاپيرۍ نغمه

Posted by Hamid Gul Sherzai on جنوري 1, 2012

ســــــترګــــې دې اشــــنـــا کـــه نـــا آشـــنا شـــولـــې
څـــــه وشــــوه صـــنــــمــــه بــــې وفــــا شــــولـــــې
زړه کـــــې تــــلـــوســـې مــې شـوې زخمي ، زخمي
نــــه رغـــــېــــږي خــــلـــکـــو بـــې دوا شــولـــي
نــــور مــــې د زړګـــــي ځـــــنـــې وتــــی نـــــه شــــې

اوس خــــــو تــــــه تا وان ګــــلــــه پــــه مـــا شــولې
مــــا دې د قــــیــــا مـــــت تـــمــــه لـــر لـــه خـــــــو
تـــــه رانـــــــه پـــــه دې دنـــــیـــا جــــلا شـــــولــــــې
اور دې کـــــــړو راپـــــــــورې پـــــــه بـــــــدن زمــــــا
تــــه یـــــې د لــــیــــدو پــــه تــــمــــا شـــا شولې
دابــــه مــــې احـــــساس د خــــوږې مــــینـــــــې وي
تــــا تــــه ښــــېرا ګـــــانـــې چــــې دعــــا شـــولــــې

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: